/
J36-V 蓝牙4.0迷你PC01

J36 - V Intel Celeron J3160 Home Office Mini PC 4GB RAM + 64GB EMMC HD Graphics 400 Expandable 1TB 2.5 inch HDD 2.4GHz + 5.8GHz WiFi BT4.0

$ 105.77

SKU: 455589501

库存: 1
请选择商品属性
产品信息 留言0

加载中...

loading...
0 添加至购物车
J36-V 蓝牙4.0迷你PC01

$ 105.77

SKU: 455589501

可用库存: 1